Penåsaturen – v.38 2021

24 september

Världsarvet Södra Öland är unikt, det finns ingen annan plats i världen med denna miljö, vilket gör löpningen till en fantastisk upplevelse. I världsarvet ingår inte bara Alvaret, utan även odlingslandskapet på västra sidan och strandängarna på östra.

Vår löptur utgår från Penåsa, som idag är en ödeby ute på Stora Alvaret. Man når parkeringsplatsen genom att följa den gamla järnvägsbanken som korsar alvaret. Alvaret är här omväxlande med våtmarker, trädbevuxna höjdryggar och öppet hällmarksalvar. I landskapet ligger strödda stenar och block alltsedan inlandsisen drog sig tillbaka.

Under löpturen blir det löpning i cirka 12 km. Tempot blir lågt, dels för att terrängen kräver ett lägre tempo och dels för att löpningen ska passa alla deltagare. Under löpningen blir det frekventa stopp för att kunna uppleva naturfenomen, växt- och djurliv och historia.

Så fredagen 24 september ses vi på södra Öland för att ta oss an en “häftig” löptur…

  • Samling: Parkering i Penåsa (56.44323, 16.465204)
  • Tid: Löpturen startar 15:00
  • Kostnad: 150 kr som betalas när du bokar
  • Viktigt: Du behöver vara självförsörjande med vatten och energi under turen.
Boka din plats

Penåsaturen – v.38 2021

Du kommer att erhålla ett bekräftelsemail (inom 48 timmar) till den angivna e-postadressen med antingen ett nummer för Swishbetalning eller en faktura. Bokningen är bindande och betalningen ska inkomma till leverantören senast 10 dagar efter bokningen samt senast 7 dagar innan genomförande av tjänsten.