Sveriges vackraste vägsträckning? – v.2 2021

16 januari

Stenkusten är en 34 kilometer lång kuststräcka mellan Byrum och Äleklinta. På landborgskrönet går en liten grusväg, utmed vilken det finns sjöbodar, rester från gammal stenindustri, pågående stenbrott och gravfält. De näringar som präglat utvecklingen på norra Öland var boskapsskötsel, fiske och sjöfart samt brytning av ölandskalksten. Stenhantering har funnits vid Stenkusten sedan Medeltiden. Stenkusten har traditionellt till stor del varit betesmarker, vilka till stor del fortfarande hävdas genom bete.

Det tidigare fiskeläget och stenutskeppningshamnen Sandvik är den största orten vid Stenkusten. Norr om Grytehamn har byarna Gillberga och Hagelstad sina sjöbodar på en gemensam plats.

Lördagen den 16:e januari ges möjlighet att springa med guide i tre till fyra timmar (21 km) på grus- och asfaltsväg. Tempot blir lågt, för vi ska njuta av Sveriges kanske vackrast vägsträckning i vinterskrud samt för att löpningen ska passa alla deltagare. Under löpningen blir det frekventa stopp för foto, snack och snöbollskastning?!?

Samlingen sker i Sandvik, men starten på löpturen sker 2 mil norrut, vilket betyder att gemensam förflyttning i fordon måste ske innan turen startar. Mer information skickas ut till deltagarna direkt efter bokning, samt ytterligare ett mail några dagar innan turen.

  • Samling: Hamnen i Sandvik (57.071519, 16.853478)
  • Tid: Gemensam transport norrut sker 09:00
  • Kostnad: 150 kr som betalas när du bokar
  • Viktigt: Du behöver vara självförsörjande med vatten och energi under turen.