Upplevelselöpning

När vi pratar om upplevelselöpning skiljer sig synsättet på syftet med löpningen stort. Upplevelselöpning handlar primärt inte om träning, utan om helt andra saker. Här beskriver vi hur vi ser på upplevelselöpning och hur vi har valt att förhålla oss till detta under våra löpturer och löpevent.

  • Löpning i annorlunda miljö – oftast i terrängen eller på stigar – för att ge möjligheten till att uppleva vyer och platser som inte är lättillgängliga för fordonsburna personer.
  • Möjligheten att uppleva någon form av sevärdhet – utifrån ett historiskt, natur- eller kulturinriktat perspektiv – vilket göra att det blir mer eller mindre frekventa stopp för att guidning och beskrivningar av var vi är.
  • En annan typ av upplevelse är att skapa samhörighet i gruppen av deltagare – vi gör detta tillsammans och är öppna för att prata och socialisera med varandra – både med sedan tidigare kända och okända deltagare.
  • En upplevelselöptur kan även handla om att prestera något – det kan handla om allt utom snabbhet,  dvs någon form av minskning av tiden – istället kan det vara ett distansrekord eller att springa från A till B mm.
  • För att vår upplevelselöpning ska passa så många som möjligt är vår riktlinje att vi tar oss framåt cirka 6 km per timme. Detta snitt inkluderar även stopp för foto, energiintag och andra praktikaliteter. Detta medför att själva löpningen ofta har ett tempo mellan 6.30 till 8.30 min per km (beroende på underlag och miljö). Eftersom turerna ofta är av lite längre karaktär är det viktigare att kunna vara aktiv länge med lågintensiv ansträngning. Snabbhet är oviktig inom upplevelselöpningen.
  • Vi vill även att våra upplevelselöpningar ska innehålla en överraskning – vilket naturligtvis inte går att skriva något om här  😉
  • Ibland används benämningen ”äventyrslöpning”, vilket kort och gott betyder att man springer där man spontant tänker ”nej minsann, det går jag aldrig med på…”.

Vill du veta mer upplevelselöpning kan du skicka ett meddelande till info@runningvenue.se.