Karum Challenge – v.24 2024

16 juni

Söndagskvällen den 16 juni upplever vi Karum med omnejd. Det blir löpning på lika mycket grusväg såsom på stig och i terrängen, så glöm ej att ta på skor som både är väldämpade och har bra grepp. Fantastiska betesmarker, alvarsmark och lövskog med eldorado för flora och fauna.

Karum på mellersta Öland är ett unikt odlingslandskap med spår från många olika tidsperioder från äldre järnålder och framåt. På Karums alvar, ett av få alvarområden i mittlandet, ligger den berömda och välbesökta skeppssättningen Noaks ark.

Markerna på Karum har varit bebodda under mer än 2000 år. Husgrunder, hägnadsrester och gravar från äldre järnålder visar på en lång kontinuitet i markutnyttjandet. Dagens odlingslandskap är ålderdomligt och småskaligt och innehåller en blandning av små åkrar, alvarmarker och lövskogar på tidigare slåttermark.

Tempot blir lågt, dels för att terrängen kräver ett lägre tempo och dels för att löpningen ska passa alla deltagare. Under upplevelselöpningen blir det frekventa stopp för att kunna uppleva naturfenomen, växt- och djurliv.

Ett filmklipp från delar av sträckningen kommer här

  • Samling: Karum (56.786358450343826, 16.645170956038697) kl. 19:30
  • Längd: cirka 13 km och cirka 2 timmar
  • Kostnad: 200 kr som betalas när du bokar
  • Viktigt: Du behöver vara självförsörjande med vatten och energi under turen.
Boka din plats

Karum Challenge – v.23 2024

Du kommer att erhålla ett bekräftelsemail (inom 48 timmar) till den angivna e-postadressen med antingen ett nummer för Swishbetalning eller en faktura. Bokningen är bindande och betalningen ska inkomma till leverantören senast 3 dagar innan genomförande av tjänsten.